Osaaminen

Asiantuntija.

Hallitsen vaativat asiantuntijatehtävät. Laajat kokonaisuudet, asioiden valmistelu, pikainen taustabriiffaus, kirjoittaminen, kouluttaminen, toiminnan suunnittelu, neuvotteleminen, linjojen valmistelu, lausunnot – minulla on vuosien kokemus näistä kaikista. Minulla ei mene sormi suuhun minkään asiantuntijatyön osa-alueen edessä. Olen kartuttanut osaamistani työskentelemällä vaikuttajaviestinnän asiantuntijana Syöpäjärjestönä, poliittisena sihteerinä Vihreässä eduskuntaryhmässä sekä sosiaalipolitiikan asiantuntijana Suomen ylioppilaskuntien liitossa.

Edunvalvoja.

Olen vaikuttava, pätevä ja monipuolinen edunvalvoja. Nautin lobbaamisesta. Jo kuluneen puolen vuoden aikana olen kehittänyt merkittävästi työnantajani Syöpäjärjestöjen yhteiskunnallista vaikuttamista. Toteutin useita onnistuneita edunvalvontaprojekteja edellisessä työssäni Suomen ylioppilaskuntien liitossa (SYL). Vastasin eläkepoliittisesta vaikuttamisesta, jossa SYL:lle laadittiin osallistavalla prosessilla eläkepoliittiset linjat ja lyötiin ne läpi neuvotteluissa. Osallistuimme julkiseen keskusteluun, lobbasimme neuvottelijoita, muistutimme vastuusta nuorelle sukupolvelle. Saavutettu eläkesopu oli hyvin pitkälti SYL:n tavoitteiden mukainen ja nuorten ääni kuului neuvotteluissa vahvemmin kuin koskaan. Minulla oli tässä keskeinen rooli.

Olen vuosia työskennellyt SYL:ssä sen eteen, että opiskeluterveydenhuolto turvataan sote-uudistuksessa. Tavoitteena on ollut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) aseman varmistaminen ja palvelujen laajentaminen amk-opiskelijoille. Olemme tavanneet päättäjiä, jakaneet ajantasaista tietoa opiskelijoiden terveydestä, osallistuneet julkiseen keskusteluun, lobanneet kabineteissa. Tavoite on edennyt: hallituksen esitys YTHS:n laajentamisesta on annettu syksyllä 2018. Olen keskeisesti johtanut, suunnitellut ja toteuttanut tätä projektia.

Olen tinkimätön edustamani asian puolustaja mutta yhtä aikaa pyrin löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Neuvottelutilanteissa yritän päästä eteenpäin ja miettiä innovatiivisiakin tapoja saavuttaa haluttu lopputulos. Suhtaudun kaikkiin ihmisiin kunnioittavasti mutta vailla turhaa auktoriteettipelkoa.

Projektien vetäjä.

Olen erittäin hyvä johtamaan projekteja, ovat ne sitten nopeita ja intensiivisiä pyrähdyksiä tai laajoja, monivuotisia hankkeita. Pidän kokonaisuudet käsissäni, vastaan aikatauluissa pysymisestä, muistan yksityiskohdat. Olen suunnitelmallinen ja tarkka. Ymmärrän, milloin on aika viestiä asioista, milloin suunnitella ja milloin tehdä päätöksiä. Osaan nivoa projektit osaksi muuta toimintaa. Osaan rakentaa järkevän ja reilun työnjaon. Olen keskusteleva ja osallistava projektijohtaja mutta varmistan, että päätökset tehdään ja että ne pitävät.

Olen vastannut isoista edunvalvontahankkeista (ks. yllä). Olen puheenjohtanut valtakunnallista opiskelija- ja nuorisojärjestöä. Olen vetänyt merkittäviä ohjelmatöitä. Kykyäni viedä monimutkaisia ja raskaitakin prosesseja eteenpäin on useasti kehuttu.

Viestijä.

Työskentelen sanoilla. Olen sujuvasanainen ja nopea kirjoittaja. Kaikenlaiset tekstityypit muistioista kannanottoihin ja lausunnoista puheisiin ovat minulle luontevia kirjoittaa. Panostan tekstin selkeyteen kielellistä kauneutta ja monipuolisuutta unohtamatta. Tyhjän ruudun kammo on minulla erittäin harvinainen. Hahmotan ja työstän asioita mielelläni paperilla. Olen myös kokenut esiintyjä. Puheiden pitäminen, kouluttaminen, edustaminen ja lobbaaminen ovat minulle mieluisia puuhia. En pelkää avata suutani. Tunnen erilaiset yleisöt ja tiedän, miten viesti kannattaa milloinkin muotoilla.

Toiminnan viestinnällistäminen on minulle arkipäivää. Toiminta ja viestintä kulkevat käsi kädessä. Olen tottunut miettimään, milloin ja miten käynnissä olevista asioista kannattaa viestiä sisäisesti ja ulkoisesti. Olen harjaantunut toiminnan viestinnällisen potentiaalin näkemisessä ja ymmärrän erilaisia yleisöjä ja viestintätarpeita.