Osaaminen

Asiantuntija.

Hallitsen vaativat asiantuntijatehtävät. Laajat kokonaisuudet, asioiden valmistelu, pikainen taustabriiffaus, kirjoittaminen, kouluttaminen, toiminnan suunnittelu, neuvotteleminen, lausunnot – minulla on vuosien kokemus näistä kaikista. Minulla on myös näyttöjä siitä, kuinka onnistuneella tavalla rakennetaan ja vakiinnutetaan uudenlaista toimintaa tai tuodaan uusia teemoja vanhan toiminnan rinnalle.

Olen kartuttanut osaamistani työskentelemällä yhteiskuntasuhteiden päällikkönä Syöpäjärjestönä, poliittisena sihteerinä Vihreässä eduskuntaryhmässä sekä sosiaalipolitiikan asiantuntijana Suomen ylioppilaskuntien liitossa.

Edunvalvoja.

Olen vaikuttava, pätevä ja monipuolinen edunvalvoja. Nautin lobbaamisesta. Minulla on vahva osaaminen siitä, miten vaikuttamista kannattaa tehdä. Nykyisessä työssäni olen rakentanut vaikuttamisen käytännöt, suunnitelmallisuuden ja pitkäjänteisyyden sekä sisäiset rakenteet käytännössä tyhjästä. Vaikuttamistoiminta on tuonut voittoja mm. hallitusohjelmaan saamiemme kirjausten muodossa.

Aiemmassa työssäni Suomen ylioppilaskuntien liitossa (SYL) toteutin useita onnistuneita edunvalvontaprojekteja, suurimpina sote-vaikuttaminen ja eläke-vaikuttaminen. Molemmissa opiskelijaliikkeen tavoitteet saavutettiin.

Olen tinkimätön edustamani asian puolustaja mutta yhtä aikaa pyrin löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Neuvottelutilanteissa yritän päästä eteenpäin ja miettiä innovatiivisiakin tapoja saavuttaa haluttu lopputulos. Suhtaudun kaikkiin ihmisiin kunnioittavasti mutta vailla turhaa auktoriteettipelkoa.

Projektien vetäjä.

Olen erittäin hyvä johtamaan projekteja, ovat ne sitten nopeita ja intensiivisiä pyrähdyksiä tai laajoja, monivuotisia hankkeita. Pidän kokonaisuudet käsissäni, vastaan aikatauluissa pysymisestä, muistan yksityiskohdat. Olen suunnitelmallinen ja tarkka. Ymmärrän, milloin on aika viestiä asioista, milloin suunnitella ja milloin tehdä päätöksiä. Osaan nivoa projektit osaksi muuta toimintaa. Osaan rakentaa järkevän ja reilun työnjaon. Olen keskusteleva ja osallistava projektijohtaja mutta varmistan, että päätökset tehdään ja että ne pitävät.

Olen vastannut isoista edunvalvontahankkeista. Olen puheenjohtanut valtakunnallista opiskelija- ja nuorisojärjestöä. Olen vetänyt merkittäviä ohjelmatöitä. Kykyäni viedä monimutkaisia ja raskaitakin prosesseja eteenpäin on useasti kehuttu.

Viestijä.

Työskentelen sanoilla. Olen sujuvasanainen ja nopea kirjoittaja. Kaikenlaiset tekstityypit muistioista kannanottoihin ja lausunnoista puheisiin ovat minulle luontevia kirjoittaa. Panostan tekstin selkeyteen kielellistä kauneutta ja monipuolisuutta unohtamatta. Olen myös kokenut esiintyjä. Puheiden pitäminen, kouluttaminen, edustaminen ja lobbaaminen ovat minulle mieluisia puuhia. En pelkää avata suutani. Tunnen erilaiset yleisöt ja tiedän, miten viesti kannattaa milloinkin muotoilla.

Toiminnan viestinnällistäminen on minulle arkipäivää. Toiminta ja viestintä kulkevat käsi kädessä. Olen tottunut miettimään, milloin ja miten käynnissä olevista asioista kannattaa viestiä sisäisesti ja ulkoisesti. Olen harjaantunut toiminnan viestinnällisen potentiaalin näkemisessä ja ymmärrän erilaisia yleisöjä ja viestintätarpeita.